Ciągle spotykam się z tym, że słowo shopping i shop sprawiają uczniom wiele problemów. Dzisiaj dowiesz się jak stosować je poprawnie.

Shop i shopping – Co one oznaczają?

Słowo shop może mieć 2 znaczenia:
1. A shop – sklep
I like this shop. They always have fresh vegetables and delicious fruit.
2. To shop – robić zakupy
I like to shop here because they always have fresh vegetables.
Możesz nawet powiedzieć:
I like to shop in this shop!

W drugim przypadku, ponieważ jest to czasownik, możemy odmienić go przez odpowiednie czasy:
I shopped there when I was little.
I am shopping now. I will call you back.
I normally shop here every Sunday.

To do shopping i To go shopping

To shop tłumaczyć możemy jako robić zakupy. Często także używa się w tym przypadku wyrażeń to do shopping i to go shopping.

To do shopping – robić zakupy
I do shopping every day.
To go shopping
– iść na zakupy
I go shopping every Sunday.

W tym przypadku głównymi czasownikami są go i do, a shopping oznacza zakupy, czyli jest rzeczownikiem.
Dlatego też, go i do odmieniamy w zależności od czasu, a shopping zostaje bez zmian.

I am going shopping now.
I did shopping yesterday.
I am going to do some shopping tomorrow.

Samego shopping możemy używać jako rzeczownika. Na przykład:
I like shopping. – Lubię zakupy.
He says shopping is for women. – On mówi, że zakupy są dla kobiet.

Now it’s your turn!

Where do you go shopping?
Do you like shopping?

Masz pytania, sugestie lub przemyślenia związane z tematem? Zostaw komentarz!

Zamów konsultację

Podaj preferowany dzień oraz godzinę. Otrzymasz od nas potwierdzenie. Konsultacja pomaga nam dobrać odpowiedni trening do Twoich potrzeb.