Gerund i infinitive w języku angielskim sprawiają uczniom niemałe problemy. Polakom trudno nauczyć się zasad dotyczących stosowania końcówki -ing z czasownikiem. Dzisiaj powiem podam Ci parę głównych zasad, których powinieneś się trzymać kiedy mówisz po angielsku.

Otrzymuj najlepsze informacje, motywację i porady na temat języka angielskiego. Przyłącz się do społeczności OK English!
Zapisz się na cotygodniowy newsletter i przełam swoje bariery językowe.

Co to jest Gerund i Infinitive?

Na początku musimy sobie wyjaśnić co to takiego gerund i infinitive.

Gerund to czasownik z końcówką -ing, a infinitive to bezokolicznik, który najczęściej występuje po słowie 'to’.

W języku angielskim istnieją reguły, które mówią nam kiedy używać tych form. Bardzo istotne jest, abyś o nich pamiętał, gdyż bardzo często zmieniają one sens zdania.

Kiedy stosujemy gerund?

Gerund stosujemy w następujących przypadkach:

 • W czasach Continuous – I am reading. I have been reading. I was reading.
 • Po czasownikach takich jak: love, like, hate, dislike itd. Na przykład: I like swimming. I hate going to school.
 • Po przyimkach takich jak: in, on, at, of, with, about itd. Na przykład: I’m interested in playing in this game. I am not good at singing. I’m afraid of walking in the dark.

Moja porada: Aby nauczyć się odpowiednio stosować gerund, zapamiętaj powyższe reguły, a także naucz się przymiotników, które zawierają wspomniane przyimki. Musisz wiedzieć, że na przykład: interested występuję z przyimkiem 'in’, a happy może występować z 'about’ lub 'with’.

Jak stosować infinitive?

Infinitive stosujemy w następujących przypadkach:

 • Jako podmiot w zdaniu: To forgive is a human thing.
 • Kiedy wyrażamy chęć zrobienia czegoś: My instructions are to bring you home safely.
 • Po pewnych czasownikach: want, agree, care, dare, aim itd. I want to go home now. I agree to go there with you. My aim is to learn English this year.
 • Po I would like: I would like to try this dish.
 • Po słówku ’to’.

Moja porada: Jak nauczyć się stosować infinitive? Według mnie najważniejszą zasadą jest ta ostatnia. Zapamiętaj, że jeżeli przed czasownikiem występuje 'to’, to będzie on występował w bezokoliczniku. Ta zasada prawie zawsze się sprawdza, oprócz paru przypadków, np: I am looking forward to hearing from you.

Zdania, kiedy możemy użyć i gerund i infinitive

Są takie zdania, kiedy oba przypadki są możliwe. Takie przypadki to:

 • Kiedy czasownik występuje po love, like, dislike itd. Możemy powiedzieć I like playing football lub I like to play football. W obu przypadkach zdanie nie zmienia sensu.
 • Kiedy czasownik występuje po start lub stop. UWAGA! W tym przypadku zdanie zmienia sens. I stopped smoking 2 years ago – Przestałem palić 2 lata temu. I stopped to smoke 2 years ago – Zatrzymałem się, aby zapalić.
 • Po niektórych przymiotnikach: happy, afraid, good itd. Jeżeli przymiotnik występuje z przyimkiem (at, on, in, about itd.) to do czasownika dodajemy ing. Na przykład: I’m happy about learning English. Jeżeli po przymiotniku nie ma przyimka, możemy dodać to i postawić bezokolicznik: I’m happy to pronounce you husband and wife.

Moja porada: Jak nauczyć się stosowania przemiennie gerund and infinitive: Najpierw opanuj zasady dotyczące osobnych przypadków dla gerund i infinitive, a potem zacznij ćwiczyć powyższe zasady.

Czy gerund i infinitive sprawiają Ci problemy? Jeżeli tak, to jakie?

Zamów konsultację

Podaj preferowany dzień oraz godzinę. Otrzymasz od nas potwierdzenie. Konsultacja pomaga nam dobrać odpowiedni trening do Twoich potrzeb.