Jak stosować infinitive, czyli bezokolicznik, w języku angielskim? Jaka jest jego budowa, kiedy go używać i jak wstawiać go w zdanie poprawnie? Ten post pomoże Ci zrozumieć bezokolicznik i poprawi Twoją konwersację w języku angielskim.

Bezokolicznik w języku angielskim – Informacje podstawowe

Warto na samym początku poznać dwie różne formy zapisywania czasowników w języku angielskim. Weźmy na początek czasownik sit – siedzieć. Kiedy go zapisujesz na liście słówek do nauczenia, możesz go zapisać na dwa sposoby:

  • sit
  • to sit

Pierwsza forma – sit – to forma, którą na pewno znasz. Najczęściej tak będziesz zapisywać czasowniki. Ja polecam drugą metodę – to sit – to również oznacza siedzieć, ale słówko to daje Ci znać, że zaraz po nim będzie czasownik.

Dlaczego jest to ważne?

Czasami mamy czasowniki i rzeczowniki, które są identyczne. Na przykład słowo shop:

  • A shop – sklep
  • To shop – robić zakupy

Dzięki stojącemu 'to’ przed wyrazem od razu wiem, że jest to czasownik.

Pamiętaj jednak, że w pełnym zdaniu 'to’ może, ale nie musi, zniknąć i do tego czasownika dodajemy czasami końcówki, w zależności od tego, jakiego czasu używamy.

Na przykład:

I like shopping.

Zastosownie bezokolicznika w angielskich zdaniach

Infinitive, czyli bezokolicznik, ma w angielskim naprawdę wiele zastosowań. Oto te najważniejsze.

Cel czynności

Mówimy po co coś robimy. – Robię to po to, aby…. Twoje 'po to, aby’ jest samym słowem to, po którym występuje bezokolicznik.

I do this to impress her. – Robię to po to, aby jej zaimponować.
I walked there to tell him I loved him. – Poszłam tam, aby powiedzieć mu, że go kocham.

Bezokolicznik może być podmiotem w zdaniu

Takie zdania możemy tłumaczyć tak jak w języku polskim. Twoim podmiotem jest bezokolicznik.

To love her is the best thing in the world. – Kochać ją to najlepsza rzeczy na świecie. – To love – jest bezokolicznikiem i także podmiotem Twojego zdania.

Po przymiotnikach

Możemy użyć bezokolicznika w języku angielskim, kiedy chcemy ocenić jakąś czynność.

It was great to give him more money. – Danie mu pieniędzy było super.
To give – to czynność którą wykonaliśmy, którą oceniliśmy jako 'great’ – świetną.
It’s good to talk about your problems.

Z przysłówkami too i enough

Kiedy mówimy, że czegoś jest za mało, za dużo, aby coś zrobić.

I had too many problems to deal with this right now. – Mam za dużo problemów, aby z tym sobie radzić.

W zdaniach twierdzących z zaimkami takimi jak how, what, where itd.

She asked me how to use it. – Ona zapytała mnie jak tego używać.
He didn’t know what to do about it. – On nie wiedział co z tym zrobić.

Po czasownikach modalnych

Po większości czasowników modalnych stawiamy bezokolicznik bez 'to’.

I can’t swim.
He should go now.
You must do this.

Pamiętaj o różnicy między gerund a infinitive

Czasownik w języku angielskim, kiedy stoi obok drugiego czasownika, może przybrać formę bezokolicznika lub formę z ing, czyli gerund. Czasami czasownik może mieć tylko jedną możliwość, a czasami dwie.

I like to swim.
I like swimming.

Polecam zajrzeć do mojego poprzedniego postu o tym jak używać gerund i infinitive w języku angielskim.

Bezokolicznik w języku angielskim ma wiele form i zastosowań. Z czasem, dzięki systematycznej nauce, będziesz w stanie używać go poprawnie i bez problemów. Dużo czytaj i mów, bo to najważniejsze.

A jeżeli brakuje Ci materiałów do nauki, to zapraszam do Biblioteki OK English, gdzie znajdziesz materiały do nauki samodzielnej.
Nasze treningi angielskiej konwersacji również rozwiną Twój angielski i sprawią, że w końcu będziesz mówić biegle i bez skrępowania.

Zamów konsultację

Podaj preferowany dzień oraz godzinę. Otrzymasz od nas potwierdzenie. Konsultacja pomaga nam dobrać odpowiedni trening do Twoich potrzeb.