Strona bierna w języku angielskim jest niezwykle przydatna i potrzebna. Posługujemy się nią w wielu sytuacjach. Sprawia ona, że nasz język brzmi bardziej profesjonalnie i płynnie. Sprawdź jak używać strony biernej w języku angielskim.

Co to jest strona bierna?

Co to w ogóle jest strona bierna?

Strona bierna to forma gramatyczna, gdzie podmiotem jest wykonawca czynności lub kiedy czynność jest wykonywana na naszym podmiocie.

Po polsku wygląda ona tak:

Strona czynnaJa myję samochód. – Strona biernaSamochód jest myty.

Strona czynnaOn kupił dom. Strona biernaDom został kupiony.

Gdzie w angielskim stosujemy stronę bierną?

Stronę bierną stosujemy najczęściej:

  • W wiadomościach i informacjach
  • W wypowiedziach, kiedy nie chcemy wskazać winnego, np. coś zostało skradzione, a nie on ukradł coś
  • Kiedy chcemy powiedzieć, że coś zostało powiedziane lub wierzy się w coś
  • Kiedy po prostu chcemy, aby nasz angielski brzmiał lepiej i bardziej profesjonalnie.

Strona bierna w języku angielskim – Ogólna zasada

Ogólny wzór stosowania strony biernej w języku angielskim to:

Podmiot + czasownik to be w odpowiednim czasie + 3 forma czasownika

Czyli na przykład:

The car is being washed. – Samochód jest myty. – czas Present Continuousis being – oznacza, że czynność wykonywana jest teraz.
The house was bought. – Dom został kupiony. – czas Past Simple – was bought – oznacza, że coś zostało zrobione.
Dinner has been served. – Obiad został podany. – czas Present Perfect – has been – oznacza, że coś przed chwilą się stało.

Strona bierna w różnych czasach

Trikami w używaniu strony biernej są:

  1. Wiedza, kiedy dokładnie używać jakiegoś czasu.
  2. Znajomość odmiany czasowników w danych czasach, a zwłaszcza czasownika to be.
  3. Znajomość odmiany czasowników w ich 3 formie.

Przyjrzyjmy się więc jak wygląda strona bierna w poszczególnych czasach na przykładzie zdania: I wash my car.

Czynność wykonywana jest na samochodzie, a więc samochód jest naszym podmiotem i od niego zaczynamy.

CzasPodmiotCzasownik to be3 forma czasownikaTłumaczenie
Present SimpleThe cariswashed.Samochód jest umyty.
Present ContinuousThe caris beingwashed.Samochód jest myty teraz.
Present PerfectThe carhas beenwashed. Samochód został umyty.
Past SimpleThe carwaswashed.Samochód był umyty.
Past ContinuousThe carwas beingwashed.Samochód był myty.
Past PerfectThe carhad beenwashed.Samochód był umyty zanim coś innego się stało.
Future SimpleThe carwill bewashed.Samochód będzie umyty.
Future PerfectThe carwill have been washed.Samochód będzie umyty w jakimś punkcie w przyszłości.

Dodatkowe stosowanie strony biernej

Strona bierna przydaje się, kiedy chcemy powiedzieć, że coś zostało nam powiedziane, doradzone lub rozkazane.

Na przykład:

I was told that this was a good job. – Powiedziano mi, że to jest dobra praca. – I was told to strona bierna.
She was advised to see a different doctor. – Doradzono jej, aby zobaczyła się z innym lekarzem. – She was advised – to strona bierna.

Dodatkowo, strona bierna występuje w takich przypadkach jak – wierzy się, że.

It is believed that he stole the goods. – Wierzy się, że on ukradł te dobra.

Jak nauczyć się stosowania strony biernej?

Strony biernej możesz nauczyć się przez dobre zrozumienie czasów i gramatyki. Jeżeli zrozumiesz jak działają czasy w angielskim, zrozumiesz także jak stosować stronę bierną.

Dodatkowo, dużo słuchaj i czytaj, szczególnie wiadomości. W nich pojawia się strona bierna bardzo często.

Nie zapominaj o mówieniu – to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Zapisz się na treningi angielskiej konwersacji z nativem w OK English, a strona bierna nie będzie sprawiała Ci problemów.

Zamów konsultację

Podaj preferowany dzień oraz godzinę. Otrzymasz od nas potwierdzenie. Konsultacja pomaga nam dobrać odpowiedni trening do Twoich potrzeb.