Trzy słowa – regardless, despite i although oznaczają mniej więcej to samo. Sprawdź jaka jest między nimi różnica i używaj tych słów poprawnie.

Wyjaśnienie znaczenia

Regardless – mimo wszystko; czasami używamy z 'of’.
I warned him not to go out in the storm and yet, he decided to do it, regardless.
Regardless of the political instability, he decided to travel to Kongo.

Despite – pomimo. Czasami występuje także z „of”.
I went to school despite feeling sick.
Despite of not knowing where to go, he continued to walk.

Although – pomimo
Although it’s a nice day, I’ll stay at home.
Although oznacza także choć, chociaż.
Let me ask you a question, although I think I know the answer.

Sprawdź inne słowa, które przydają się w angielskiej konwersacji.

Różnica między regardless, despite and although

Despite – przyimek (łączy się np. z rzeczownikiem, aby utworzyć wyrażenie przyimkowe, np. on the table; Despite oznacza, że coś się stało mimo przeszkód i jest w zdaniu przyimkiem.
Despite the rain, we went for a walk.

Dla ułatwienia: Despite najczęściej poprzedza rzeczownik lub rzeczownik odczasownikowy (z końcówką ing).
Despite the fact that I’ve known you for a long time, I am still in love with you.

Regardless – przysłówek (oznacza jak coś się stało, w jaki sposób się działo, np. stało się coś szybko). Regardless oznacza, że coś się dzieje mimo przeszkód.
I’m going to a party regardless if you’re going or not.

Dla ułatwienia: Regardless występuje często w takich zdaniach jak: bez względu na to czy…
Regardless whether you want to go or not, I will pay for the tickets.

Although – łącznik; oznacza, że coś się dzieje pomimo, że.
I’m going to a party although I know I won’t know anyone there.

Dla ułatwienia: Although poprzedza często rzeczownik, bardzo często osobę.
I speak English although I make a lot of mistakes.

Mam nadzieję, że ten krótki post pozwoli Ci zrozumieć różnice między tymi trzema słowami.

Zamów konsultację

Podaj preferowany dzień oraz godzinę. Otrzymasz od nas potwierdzenie. Konsultacja pomaga nam dobrać odpowiedni trening do Twoich potrzeb.